Na het gymnasium begon Piket met een studie theologie aan de Universiteit Leiden, maar hij stapte al snel over naar Nederlands recht. Die studie zou carrièrebepalend blijken. In 1952 richtte hij op zijn 25ste zijn eigen advocatenpraktijk op in Den Haag. Piket beijverde zich ook in het reclasseringswerk. Dertig jaar later sloot hij zijn juridische loopbaan af als kantonrechter in Schiedam.

Tijdens zijn studententijd was Piket al politiek actief voor de CHU (in 1980 opgegaan in het CDA). Namens die partij was hij woordvoerder justitie en ontwikkelingssamenwerking in de Eerste Kamer (1969-1977), Statenlid in Zuid-Holland en fractievoorzitter in de Haagse gemeenteraad. Met zijn benoeming tot kantonrechter kwam er een einde aan zijn lidmaatschap van de Senaat, maar hij bleef tot op hoge leeftijd een trouwe bezoeker van de parlementsgebouwen en de bibliotheek van de Tweede Kamer.

Een bevlogen en maatschappelijk betrokken man dus, die in de Eerste Kamer bekend stond om zijn scherpzinnige vragen. In 1984 werd Piket vanwege zijn verdiensten voor openbaar bestuur en samenleving benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Liefde voor kunst

Zijn vrije tijd besteedde Piket aan de kunsten, op dezelfde toegewijde, gestructureerde manier als hij zijn juridische en politieke werk uitvoerde. Hij was een frequent bezoeker van dans- en toneelvoorstellingen in Den Haag en Amsterdam en zat bij voorkeur op de eerste rij. Hij ging graag op uitnodigingen voor premières met bijbehorende recepties in en breidde zo zijn netwerk onder kunstenaars uit.

Beeldende kunst was ook een grote liefde van Piket. Hij was kunstminnend lid van Pulchri Studio en bezocht galeries, beurzen en vernissages. Piket kocht schilderijen, grafiek en beeldhouwkunst en bouwde zo een grote, eclectische collectie op van met name Nederlandse kunstenaars. Zijn persoonlijke contacten waren daarbij meer sturend dan een bepaalde richting of smaak. Op den duur raakte zijn woning aan de Haagse Wildhoeflaan zo vol dat hij Joop Looijestijn, het hoofd technische dienst van Pulchri Studio, inschakelde om de boel te sorteren. Ook de Amerikaanse schilder Ruben Rodriguez, met wie Piket vanaf 1985 een gelukkig koppel vormde en die zich de overvloed aan kunstwerken nog levendig herinnert, deed het nodige schift- en sorteerwerk.

Piket had geen verlangen om rijk te worden van zijn verzameling, die na zijn overlijden in maart 2011 werd geveild. Het was hem om het steunen van de kunsten te doen. Met kunstenaars was Piket op zijn best: spontaan, beminnelijk en open. Zo gesoigneerd als zijn uiterlijke voorkomen was, zo direct was hij in zijn uitspraken.

Piket Kunstprijzen

De prijzen die vanaf november 2014 elk jaar in zijn naam worden uitgereikt vormen voor hem de gedroomde nalatenschap: ze stimuleren jonge kunstenaars op persoonlijke wijze en zullen van blijvende betekenis zijn voor het culturele klimaat in zijn woonplaats. Zie voor meer informatie www.piketkunstprijzen.nl

Schenken
aan de Stichting mr F.H. Piket

Schenken aan de Stichting mr F.H. Piket kan op verschillende manieren. Welke vorm u ook kiest, uw gift is fiscaal aftrekbaar, want de Stichting mr F.H. Piket is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.
Kijk voor meer informatie op https://www.piketkunstprijzen.nl/vriend-sponsor

Doel van de stichting

De stichting heeft ten doel: het bevorderen en ondersteunen van het artistieke klimaat te ‘s- Gravenhage, met name op het gebied van schilderkunst, dans en toneel. Om dit doel te bereiken looft de stichting ieder jaar prijzen uit aan drie veelbelovende jonge kunstenaars (niet ouder dan dertig jaar) die op elk van deze gebieden actief zijn.

Directeur
mw M.J. de Rooij

Bestuur
dhr T.E. Hovius, voorzitter
mw H.J. Huldman, secretaris
mw A.T.A. de Vries-Ruiterman, penningmeester

De leden van het Bestuur krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Raad van Toezicht
dhr P.G.T. Broekhoff, voorzitter
mw T. Eekhout
dhr M. Smits

De leden van de Raad van Toezicht krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Beleidsplan 2019 - 2023
ANBI rapportage 2021
ANBI rapportage 2022

KvK-nummer: 56266766